POZNAJ NAS BLIŻEJ
Asia

Joanna Beierlein

kierownik sekretariatu

Z wykształcenia magister Pedagogiki Pracy z Doradztwem Zawodowym.

Studia licencjackie ukończyła na kierunku Pedagogika Resocjalizacyjna i Penitencjarna.

Posiada doświadczenie zawodowe wyniesione z kilkuletniej pracy w sądzie.

Z kancelarią związana jest od 2015 roku.