PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ

Kancelaria oferuje pomoc prawną w przypadku sporu z pracodawcą oraz spraw związanych z ZUS i KRUS, w szczególności w zakresie:

 • niezasadnego lub niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy,
 • spraw o zapłatę zaległego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,
 • sprostowania świadectwa pracy,
 • sporów dotyczących ustalenia istnienia stosunku pracy,
 • spraw o mobbing oraz dyskryminację w miejscu pracy,
 • sporządzania regulaminów pracy, umów o zakazie konkurencji, umów o zachowaniu poufności,
 • wypadków przy pracy, w tym spraw o jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy,
 • spraw dotyczących niezdolności do pracy,
 • spraw o podleganie ubezpieczeniu społecznemu,
 • wypłaty zasiłków,
 • wypłaty rent i emerytur.