POZOSTAŁE SPRAWY

Kancelaria zajmuje się również prowadzeniem spraw z innych gałęzi prawa, w zależności od problemu przedstawionego przez Klienta i jego potrzeb, w tym m.in.:

 • sprawami z zakresu RODO,
 • odszkodowaniami za bezumowne korzystanie z gruntu,
 • upadłością konsumencką,
 • upadłością przedsiębiorcy,
 • sporami z zakresu prawa przewozowego,
 • sprawami o wydanie europejskiego nakaz zapłaty i europejskiego tytułu egzekucyjnego,
 • sprawami związanymi z tzw. kredytami walutowymi, w tym pomocą Frankowiczom,
 • zwrotem opłat pobranych przez banki w związku z wcześniejszą spłatą kredytu,
 • postępowaniem przed Rzecznikiem Dyscypliny Finansów Publicznych i przed Komisją Orzekającą,
 • obsługą stowarzyszeń,
 • obsługą organizacji ekologicznych,
 • obsługą związków zawodowych, organizacji zawodowych,
 • obsługą prawną jednostek samorządu terytorialnego,
 • obsługą prawną spółek Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego,
 • subwencjami w ramach tarczy antykryzysowej COVID-19, kontrolą tych subwencji, reprezentowaniem beneficjenta przez PFR,
 • rejestracją wyrobów medycznych i produktów leczniczych,
 • sprawami o błędy medyczne,
 • obsługą prawną kół łowieckich i postępowań przed organami PZŁ,
 • dopłatami dla rolników.