PRAWO RODZINNE I SPADKOWE

Kancelaria świadczy profesjonalną pomoc prawną w zakresie wszystkich zagadnień związanych z prawem rodzinnym i spadkowym, w szczególności:

 • rozwody (bez orzekania o winie oraz z orzekaniem o winie),
 • separacje,
 • unieważnienie małżeństwa,
 • podział majątku wspólnego,
 • sprawy o alimenty,
 • ustalenie kontaktów,
 • ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej,
 • zaprzeczenie lub ustalenie ojcostwa,
 • ubezwłasnowolnienie częściowe i całkowite,
 • sprawy sądowe dotyczące spadku, m.in.: stwierdzenie nabycia spadku, zachowek, dział spadku,
 • ogólne doradztwo w sprawach spadkowych.