KLIENCI BIZNESOWI

Świadczymy profesjonalną pomoc prawną dla osób prowadzących działalność gospodarczą, spółek i przedsiębiorstw, organizacji samorządów zawodowych oraz organizacji związkowych, oferując następujące formy współpracy:

Stała obsługa prawna:

W przypadku przedsiębiorców proponujemy współpracę w ramach stałej obsługi prawnej. Taka forma gwarantuje bieżące rozwiązywanie spraw związanych z prowadzoną przez Klienta działalnością.

Zakres takiej obsługi ustalany jest każdorazowo indywidualnie, a rozliczenie następuje zgodnie z umową ryczałtowo, według stawki godzinowej lub w systemie mieszanym.

 W ramach stałej współpracy i obsługi prawnej zaufali nam dotychczas przedsiębiorcy z takich branż jak:

 • budowlana,
 • transportowa,
 • produkcja mebli,
 • hotelarska,
 • farmaceutyczna,
 • medyczna,
 • handel bronią,
 • reklamowa,
 • ochroniarska,
 • fitness,
 • odpady,
 • rolnictwo,
 • produkcja karmy dla zwierząt,
 • kultura i edukacja.

Konsultacje i porady prawne:

Podczas konsultacji omawiany jest problem przedstawiony przez Klienta, analizowany stan faktyczny oraz dostarczone dokumenty (w tym umowy, wyroki sądów, pisma procesowe, decyzje administracyjne). Dokonujemy oceny sprawy z punktu widzenia przepisów prawa oraz praktyki orzeczniczej sądów. Proponujemy Klientowi najbardziej korzystne rozwiązanie sprawy, przedstawiając w miarę możliwości, różne warianty postępowania. W zależności od potrzeb sporządzamy opinie prawne, przygotowujemy niezbędne dokumenty, w tym pisma procesowe, oraz ustalamy kolejne etapy współpracy.

Kancelaria udziela porad prawnych również w formie konsultacji telefonicznej oraz wideokonferencji.

Sporządzanie pism:

W oparciu o przedłożone przez Klienta dokumenty i uzyskane od niego informacje Kancelaria przygotowuje projekty umów, aneksów, wezwań do zapłaty, wniosków, regulaminów, pism przedprocesowych i procesowych (m.in. pozew, wniosek, apelacja, zażalenie, odwołanie, skarga) oraz opinii prawnych.

Reprezentowanie w negocjacjach:

Kancelaria udziela wsparcia merytorycznego w negocjacjach prowadzonych przez Klientów dokonując analizy pod względem prawnym niezbędnych dokumentów, przygotowując argumentację i strategię działania oraz zapewniając bezpośrednie wsparcie w toku negocjacji prowadzonych z kontrahentem.

Zastępstwo procesowe:

W ramach udzielonego pełnomocnictwa Kancelaria zapewnia zastępstwo Klienta w postępowaniu przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz organami publicznymi. Reprezentujemy Klienta w postępowaniu przed mediatorem, w sprawie o zawezwanie do próby ugodowej oraz w postępowaniu egzekucyjnym.

Kancelaria współpracuje z radcami prawnymi, adwokatami, notariuszami, doradcami podatkowymi, księgowymi, tłumaczami przysięgłymi – zapewniając Klientom kompleksowe wsparcie dostosowane do ich potrzeb.