nastronerejestr

Wygrana CHF

Miło nam poinformować, iż klient kancelarii, wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 12.07.2023 r., wygrał sprawę z bankiem o unieważnienie kredytu CHF. Sąd ostatecznie stwierdził nieważność umowy oraz nakazał bankowi zwrócić wszystko co otrzymał od kredytobiorcy a kredytobiorca ma zwrócić kwotę otrzymanego kapitału – oczywiście w PLN. Tym samym kredyt CHF zaciągnięty w 2008 r. został praktycznie całkowicie spłacony w 2023 r.

Comments are closed.