grzejnik

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1.07.2021 r. ruszyła Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków. Każdy właściciel budynku mieszkalnego lub niemieszkalnego (które ma własne źródło ogrzewania np. kominek) musi wypełnić formularz dostępny na https://zone.gunb.gov.pl/. Formularz można złożyć w formie tradycyjnej – pisemnej, lub przez Internet, za pośrednictwem specjalnie udostępnionej sieci CEEB, dostępnej z poziomu wyżej wskazanej strony rządowej.

Warto również pamiętać, że obowiązek ten spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku (wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia, inny podmiot zarządzający), w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw.

Właściciele budynków/mieszkań oddanych do użytku przed 1.07.2021 r. mają 12 miesięcy na wypełnienie formularza. Właściciele budynków/mieszkań oddanych do użytku po 1.07.2021 r. mają 14 dni od momentu uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku/lokalu. Warto zauważyć, że za niezrealizowanie obowiązku w terminie grozić będzie grzywna, wymierzana na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie Wykroczeń.

Comments are closed.