computer-1869306_1920

Zmiany we wnioskach do KRS

Szanowni Państwo!

Informujemy, że od 1 lipca 2021r. wszystkie wnioski do Krajowego Rejestru Sądowego mogą być składane wyłącznie w formie elektronicznej. Dotychczasowo była to tylko alternatywna forma, w uzupełnieniu do tradycyjnej papierowej – od 1 lipca wszystkie osoby działające w imieniu spółek zobligowane są do przejścia na elektroniczną metodę składania dokumentów.

Oznacza to, że wszystkie czynności rejestrowe, takie jak: wnioski o zarejestrowanie nowej spółki, zmianę w KRS, pisma procesowe adresowane do Sądu rejestrowego oraz elektroniczna korespondencja z Rejestrem odbywają się obecnie tylko i wyłącznie za pośrednictwem Internetu. Nie ma już prawnej możliwości składania tych dokumentów w formie papierowej – wszystkie formularze zostały oficjalnie przesunięte do archiwum.

Warto również zauważyć, że dokumenty, stanowiące załączniki do wniosków i pism, będą również składane w formie elektronicznej, i nie będzie już konieczności załączania oryginałów aktów notarialnych – celem było zunifikowanie systemów i wykorzystanie Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.

Aby móc złożyć dokumenty w formie elektronicznej, niezbędne jest ich autoryzowanie poprzez podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym, czy też za pomocą Profilu Zaufanego (jeżeli ktoś z Państwa jeszcze nie ma profilu zaufanego – jako Kancelaria polecamy niezwłocznie założyć – najłatwiej za pośrednictwem Banku i bankowości elektronicznej, ponieważ procedura ta jest bardzo uproszczona, a posiadanie profilu zaufanego niedługo stanie się całkowicie niezbędne).

Zmiany te nie są obligatoryjne jedynie dla podmiotów wpisanych do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz SPZOZ. Podmioty te w dalszym ciągu mogą składać dokumenty rejestrowe w tradycyjnej formie pisemnej, za pośrednictwem stosownych formularzy udostępnianych na stronie: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularze-wnioskow-o-wpis-do-krajowego-rejestru-sadowego

Comments are closed.