Bank

Ugoda przed Rzecznikiem Finansowym w sprawie kredytu frankowego

Uprzejmie informujemy, iż w wyniku prowadzonych w imieniu naszych Klientów przez Kancelarię negocjacji przed Rzecznikiem Finansowym z jednym z banków, doszło do zawarcia pierwszej ugody pozasądowej. Bank złożył satysfakcjonującą dla naszych Klientów propozycję, wedle której doszło do obniżenia marży Banku, oraz przewalutowania kredytu na PLN po bardzo korzystnym kursie, zdecydowanie niższym od rynkowego. W efekcie zawartego porozumienia, na dzień jego sporządzenia, doszło do średniego obniżenia comiesięcznej raty naszych Klientów o kwotę prawie 700 zł. Finalnie nasi Klienci w ogólnym rozrachunku „zyskają” prawie 90 tysięcy złotych, ze względu na obniżone o ponad 30% saldo kredytu.

Oznacza to w praktyce, iż ze względu na obecnie kształtujące się orzecznictwo i zmieniającą się praktykę, istnieje szansa na coraz częstsze ugodowe rozwiązywanie sporów wynikających z zawartych kredytów walutowych z Bankami, co bez wątpienia gwarantuje szybsze, pewniejsze, oraz satysfakcjonujące dla obu stron zakończenie sytuacji spornej. Od samego początku proponowaliśmy, jako Kancelaria, naszym Klientom wzięcie udziału w postępowaniu przed Rzecznikiem Finansowym, licząc na możliwie korzystne rozwiązanie sporu, bez długotrwałego i wymagającego zabezpieczenia finansowego procesu sądowego.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Kredytobiorców do zapoznania się z naszą ofertą, dostępna na stronie internetowej – gwarantujemy indywidualne podejście (także w zakresie warunków współpracy) i analizę wariantów dalszego postępowania, oraz kompleksową opiekę w trakcie całego procesu.

Comments are closed.