gavel-g09f690a8e_1920

Wygrana CHF

Kolejny tydzień zaczynamy od wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu stwierdzającego nieważność kredytu CHF. Tym razem bank ma do zwrotu ok 110.000 zł. Po raz kolejny w uzasadnieniu Sąd podkreślił, że zastosowanie przez bank klauzul niedozwolonych jest oczywiste a bez tych zapisów kredyt nie mógłby funkcjonować.

Comments are closed.