sygnali

Ochrona prawna sygnalistów

Od 17 grudnia 2021r. część przedsiębiorców zostanie obciążona nowymi obowiązkami. Wynika to  dyrektywy PE i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. ws. ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. W związku z wdrożeniem dyrektywy UE polski parlament przygotował odpowiednią ustawę.  Ustawa będzie skierowana do wszystkich polskich pracodawców zatrudniających powyżej 249 pracowników, a po 17 grudnia 2023 r. także do tych zatrudniających od 50 osób.

Zgodnie z dyrektywą sygnalistą może zostać praktycznie każda osoba mająca wiedzę o naruszeniu prawa w swoim środowisku zawodowym. Bycie sygnalistą oznacza możliwość objęcia reżimem ochronnym. Ochrona ma przysługiwać przede wszystkim przed: zwolnieniem, zmianą warunków zatrudnienia, mobbingiem i dyskryminacją, które byłyby formą represji w związku z dokonanym zgłoszeniem.

Obowiązkiem przedsiębiorców będzie stworzenie bezpiecznych kanałów sygnalizowania oraz efektywnie zapoznanie pracowników z zasadami ich funkcjonowania.

W związku z bardzo krótkim vacatio legis, od chwili przyjęcia ustawy czasu na podjęcie działań będzie bardzo niewiele. Dlatego też nasza Kancelaria oferuje Państwu kompleksowe stworzenie procedur dotyczących sygnalistów oraz ich wdrożenie w Państwa przedsiębiorstwach.