gavel-g09f690a8e_1920

Wygrana CHF

Kolejny tydzień zaczynamy od wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu stwierdzającego nieważność kredytu CHF. Tym razem bank ma do zwrotu ok 110.000 zł. Po raz kolejny w uzasadnieniu Sąd podkreślił, że zastosowanie przez bank klauzul niedozwolonych jest oczywiste a bez tych zapisów kredyt nie mógłby funkcjonować.

nastronerejestr

Pozwy banków przeciwko „frankowiczom”

Jeżeli złożyliście Państwo pozew przeciwko bankowi związany z unieważnieniem kredytu walutowego (np. CHF) to możecie otrzymać pozew skierowany przez ten bank przeciwko Państwu. W takim przypadku proszę pamiętać aby zgodnie z zarządzeniem Sądu (pismo przewodnie z Sądu dołączone do pozwu z banku) przygotować i wnieść odpowiedź na pozew. Banki występują przeciwko swoim klientom pomimo tego, że sprawa dotycząca unieważnienia kredytu nie jest zakończona (czasem nawet nie ma wyroku Sądu I instancji). Rzecznik Finansowy oraz Rzecznik Praw Obywatelskich zajęli już stanowisko, że takie roszczenie banku jest sprzeczne z zasadami rynku finansowego – „możliwość dochodzenia przez bank wynagrodzenia za korzystanie z kapitału zaprzeczyłaby całości dotychczasowego orzecznictwa TSUE, naruszałaby zwłaszcza obowiązek wywołania efektu odstraszającego banki, które wprowadzają do umów nieuczciwe postanowienia umowne.”

W przypadku otrzymania takiego pozwu zalecamy skorzystanie ze swoich praw i zaprzeczenie roszczeniu banku. Gdyby nie byli w stanie Państwo sami odpowiedzieć albo potrzebowali pomocy – zachęcamy do kontaktu.