nastronerejestr

Odszkodowanie za przewlekłość w wydaniu decyzji administracyjnej

Miło Nam poinformować o kolejnym sukcesie Kancelarii. Wyrokiem z dnia 8.08.2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, w sprawie o sygn. akt XXVII Ca 3011/22 prawomocnie zasądził na rzecz Naszej Klientki odszkodowanie od Skarbu Państwa tytułem przewlekłości w wydaniu decyzji administracyjnej. Wyrok ma charakter przełomowy nie tylko ze względu na fakt, iż sprawa toczyła się od 2015 r. i przeszła przez WSA, NSA i kilka sądów powszechnych – ale przede wszystkim dlatego, że jest pierwszym prawomocnym wyrokiem w sprawie, gdzie przewlekłość w wydaniu decyzji dotyczyła decyzji kasatoryjnej a więc uchylającej zaskarżoną decyzję w całości i przekazującą sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Dzięki nowelizacji z 2015 r. możliwe jest dochodzenie odszkodowania również w przypadku przewlekłości przy wydawaniu decyzji z art. 138 §2 k.p.a.