WSA artykuł

Kolejne unieważnienie kredytu CHF

Miło Nam poinformować, że wygraliśmy dla Klientów kolejną sprawę dotyczącą kredytu wziętego w walucie obcej – franku szwajcarskim (CHF). Tym razem jednak to Nasi Klienci byli pozwanymi – fundusz inwestycyjny, który nabył wierzytelność od Banku, próbował poprzez hipotekę wyegzekwować swoje roszczenie. Kolejny raz Sąd stwierdził nieważność umowy kredytu w CHF a tym samym oddalił roszczenie funduszu. Tym samym Klienci będą mogli wykreślić hipotekę ze swojej nieruchomości w łącznej wartości przekraczającej 160.000 CHF.