gavel-g09f690a8e_1920

Koniec roku – kolejne korzystne wyroki w sprawach CHF

Miło Nam poinformować, iż wraz z końcem roku Sądy wydały kolejne dwa wyroki korzystne dla Naszych klientów.

W pierwszym z nich Sąd stwierdził nieważność umowy kredytowej CHF i zasądził od Banku na rzecz klientów kwotę ponad 110.000 zł.

W drugim z nich Sąd stwierdził nieważność umowy kredytowej CHF z 2007 r., którą klienci zapłacili w całości w roku 2010. Dzięki przerwaniu biegu terminu przedawnienia poprzez wszczęcie postępowania przed Rzecznikiem Finansowym możliwe było wydanie wyroku w 2022 r. Tym samym klienci odzyskają niesłusznie zapłacone odsetki w kwocie ponad 40.000 zł.