computer-1869306_1920

Zmiany we wnioskach do KRS

Szanowni Państwo!

Informujemy, że od 1 lipca 2021r. wszystkie wnioski do Krajowego Rejestru Sądowego mogą być składane wyłącznie w formie elektronicznej. Dotychczasowo była to tylko alternatywna forma, w uzupełnieniu do tradycyjnej papierowej – od 1 lipca wszystkie osoby działające w imieniu spółek zobligowane są do przejścia na elektroniczną metodę składania dokumentów.

Oznacza to, że wszystkie czynności rejestrowe, takie jak: wnioski o zarejestrowanie nowej spółki, zmianę w KRS, pisma procesowe adresowane do Sądu rejestrowego oraz elektroniczna korespondencja z Rejestrem odbywają się obecnie tylko i wyłącznie za pośrednictwem Internetu. Nie ma już prawnej możliwości składania tych dokumentów w formie papierowej – wszystkie formularze zostały oficjalnie przesunięte do archiwum.

Warto również zauważyć, że dokumenty, stanowiące załączniki do wniosków i pism, będą również składane w formie elektronicznej, i nie będzie już konieczności załączania oryginałów aktów notarialnych – celem było zunifikowanie systemów i wykorzystanie Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.

Aby móc złożyć dokumenty w formie elektronicznej, niezbędne jest ich autoryzowanie poprzez podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym, czy też za pomocą Profilu Zaufanego (jeżeli ktoś z Państwa jeszcze nie ma profilu zaufanego – jako Kancelaria polecamy niezwłocznie założyć – najłatwiej za pośrednictwem Banku i bankowości elektronicznej, ponieważ procedura ta jest bardzo uproszczona, a posiadanie profilu zaufanego niedługo stanie się całkowicie niezbędne).

Zmiany te nie są obligatoryjne jedynie dla podmiotów wpisanych do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz SPZOZ. Podmioty te w dalszym ciągu mogą składać dokumenty rejestrowe w tradycyjnej formie pisemnej, za pośrednictwem stosownych formularzy udostępnianych na stronie: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularze-wnioskow-o-wpis-do-krajowego-rejestru-sadowego

world-1264062_1920

Prawo nie zna granic

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Kancelaria prowadzi sprawy nie tylko na terenie Polski. Po sfinalizowaniu transakcji sprzedaży spółki austriackiej kolejnym sukcesem naszego Zespołu było pozyskanie klienta koreańskiego, dla którego założyliśmy spółkę z siedzibą w Polsce. Biorąc pod uwagę sprawę podatkową pomiędzy Ghaną a UE – zostały nam jeszcze trzy, poza Antarktydą, kontynenty „do zdobycia” – Ameryka Północna, Ameryka Południowa i Australia. Zapraszamy do współpracy!

buildings-1867550_1920

Ulewy a szkody w mieniu

W związku z zaistniałymi ostatnio nagłymi i intensywnymi opadami deszczu, uprzejmie przypominamy, iż wszelkie szkody powinno się zgłaszać do ubezpieczyciela lub osób odpowiedzialnych za mienie (np. zarządca nieruchomości, wspólnota mieszkaniowa odpowiedzialna za utrzymanie garaży). Aby zgłoszenie było prawidłowe należy pamiętać o udokumentowaniu szkody (np. zdjęcia, notatka straży pożarnej czy policji). W przypadku odmowy uznania szkody i wypłaty odszkodowania zawsze warto odwołać się od decyzji, a w sytuacjach ostatecznych walczyć o swoje prawa w sądzie powszechnym bądź przed Rzecznikiem Finansowym.

grzejnik

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1.07.2021 r. ruszyła Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków. Każdy właściciel budynku mieszkalnego lub niemieszkalnego (które ma własne źródło ogrzewania np. kominek) musi wypełnić formularz dostępny na https://zone.gunb.gov.pl/. Formularz można złożyć w formie tradycyjnej – pisemnej, lub przez Internet, za pośrednictwem specjalnie udostępnionej sieci CEEB, dostępnej z poziomu wyżej wskazanej strony rządowej.

Warto również pamiętać, że obowiązek ten spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku (wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia, inny podmiot zarządzający), w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw.

Właściciele budynków/mieszkań oddanych do użytku przed 1.07.2021 r. mają 12 miesięcy na wypełnienie formularza. Właściciele budynków/mieszkań oddanych do użytku po 1.07.2021 r. mają 14 dni od momentu uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku/lokalu. Warto zauważyć, że za niezrealizowanie obowiązku w terminie grozić będzie grzywna, wymierzana na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie Wykroczeń.