sygnali

Kolejne unieważnienie kredytu CHF

Miło Nam poinformować, iż po raz kolejny Sąd uwzględnił pozew złożony w imieniu Naszego klienta i unieważnił umowę kredytową zasądzając jednocześnie od Banku na rzecz klientów kwotę ponad 60.000 zł i 20.000 CHF. Zachęcamy wszystkich kredytobiorców posiadających kredyty CHF lub w innej walucie do wystąpienia do Banków o umożliwienie im albo przewalutowania kredytu na korzystnych warunkach albo o unieważnienie umowy.

Sąd po raz kolejny potwierdził, ze zawierane szablonowo umowy kredytowe zawierały szereg klauzul niedozwolonych, które powodowały, że taka umowa kredytowa wyrażona w walucie obcej podlega unieważnieniu.

Biorąc pod uwagę wysokość kursu CHF do PLN oraz rosnące tym samym raty kredytu i wysokość zabezpieczenia hipotecznego w interesie klientów leży weryfikacja takich umów przez Bank, Rzecznika Finansowego lub Sąd.