coins-g8de9a4a3d_1920

Kolejny kredyt unieważniony!

Historia lubi się powtarzać i oby powtarzała się jak najczęściej – z radością informujemy o kolejnym wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu stwierdzającym nieważność kredytu walutowego w CHF. Tym razem jeden z popularnych banków ma do zwrotu prawie 150.000 zł. na rzecz naszych klientów, jako skutek unieważnienia umowy kredytu. Po raz kolejny w uzasadnieniu Sąd podkreślił, że stanowisko Kancelarii dotyczące stosowania przez bank klauzul dozwolonych jest w pełni uzasadnione. W takiej sytuacji Sąd stwierdził, iż dalsze funkcjonowanie umowy bez zakwestionowanych, niedozwolonych klauzul umownych jest niemożliwe, czego skutkiem jest konieczność unieważnienia umowy kredytowej. Nasi klienci w sytuacji unieważnienia umowy kredytowej mogą uzyskać nie tylko zwrot nadpłaconej kwoty pożyczki w stosunku do zaciągniętej kwoty kapitału, ale prawdopodobnie jeszcze istotniejszą rzecz – zwolnienie z wieloletniego zobowiązania o dużym ryzyku, przez co co miesiąc w ich kieszeniach zostaje kwota stanowiąca równowartość raty kredytowej. Wydaje się to być szczególnie istotne w sytuacji rosnącej inflacji oraz galopujących stóp procentowych.

Każdą sprawę dotyczącą umową kredytu walutowego poprzedzamy analizą, której efektem jest przedstawienie potencjalnych nieprawidłowości (w zakresie klauzul umownych stosownych przez banki), ocena ryzyka, oraz przedstawienie ścieżek i wariantów postępowania, które jako Kancelaria sugerujemy w związku z nabytym doświadczeniem. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie, tak aby każdy mógł dopasować optymalny standard postępowania do swoich preferencji.