Bank

Korzystny wyrok TSUE dla frankowiczów

W dniu 15.06.2023 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie C-520/21, w którym stwierdził, iż bankom nie należy się wynagrodzenie za korzystanie z kapitału w przypadku unieważnienia umowy kredytowej. Co więcej – to kredytobiorcy, w przypadku unieważnienia umowy, mogą żądać od banku wynagrodzenia za powstałe szkody (korzystanie z kapitału). Oczywiście warunkiem jest to czy przepisy prawa krajowego na to zezwalają i w jaki sposób to wynagrodzenie obliczyć.

Rozstrzygnięto również jednoznacznie, że klienci mają prawo żądać od sądów by te zawieszały spłaty kredytu na czas trwania procesu o unieważnienie a sądy powinny takie wnioski uwzględniać.