hammer-g1daf4cc08_1920

Koszty wspólne w galeriach handlowych

Wyrokiem z dnia 28.10.2022 r. Sąd Najwyższy w sprawie o sygn. akt II CSKP 456/22 uznał za czyn nieuczciwej konkurencji nierówne traktowanie najemców galerii handlowych w kwestii ponoszenia opłat wspólnych. Wobec powyższego koszty wspólne utrzymania galerii powinny być ponoszone równomiernie przez każdego najemcę. Z uwagi na treść wyroku możliwe jest dochodzenie od właścicieli galerii zwrotu nadpłaconych opłat z tytułu nierównomiernie ponoszonych kosztów opłat wspólnych o ile nie uległy one przedawnieniu.