odpady

Kolejna nieważność decyzji SELEKT!

Z radością informujemy, iż po raz kolejny Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu stwierdził nieważność decyzji Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” oraz Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu. Wyrokiem o sygn. akt II SA/Po 122/22 jednoznacznie przesądzono, że wszystkie decyzje wydawane przez Związek Międzygminny SELEKT, podpisywane przez osoby niebędące członkami zarządu, są nieważne z mocy prawa. Jest to kolejny pozytywny wyrok uzyskany na korzyść naszego klienta.

Zachęcamy do składania wniosków o stwierdzenie nieważności takich decyzji, w tym w szczególności nakładających administracyjne kary pieniężne – Kancelaria świadczy kompleksową pomoc w tym zakresie zarówno dla osób fizycznych, jak i przedsiębiorców.