computer-1869306_1920

Możliwość unieważnienia umowy przez jednego z byłych małżonków

Miło Nam poinformować, iż Sąd Najwyższy w uchwale o sygn. akt III CZP 12/23 stwierdził, iż każdy z byłych małżonków, będących jednocześnie kredytobiorcami kredytu CHF może skutecznie wystąpić o unieważnienie umowy.

Oznacza to, że nie ma konieczności występowania o zgodę czy też uczestnictwa byłego małżonka w takim procesie. Tym bardziej zachęcamy do skutecznego kwestionowania umów CHF i szerzej walutowych – zawierających klauzule niedozwolone.